بازدید از شرکت ایپکو

۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۷۶
بازدید از شرکت ایپکو

در راستای گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه، بازدید گروهی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ صورت گرفت.