مشارکت در انجام پروژه "طراحی و ساخت توپ های محافظ تبخیر و جاذب مواد شوری از آب" توسط عضو هیات علمی پردیس

۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۸۰۳
مشارکت در انجام پروژه "طراحی و ساخت توپ های محافظ تبخیر و جاذب مواد شوری از آب" توسط عضو هیات علمی پردیس

مشارکت در انجام پروژه "طراحی و ساخت توپ‌های محافظ تبخیر و جاذب مواد شوری از آب‌ها" توسط دکتر امید توکلی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، طراحی و ساخت توپ‌های محافظ تبخیر و جاذب مواد شوری از آب، برای اولین بار در جهان توسط علی امیرزاده نوآور و پژوهشگر این طرح و به همت پژوهشگران و فناوران پردیس دانشکده‌های فنی به سرپرستی دکتر امید توکلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، با مشارکت شرکت آب جنوب شرق خوزستان در حال انجام می‌باشد.

گفتنی است این پروژه که برای اولین بار در دنیا با استفاده از فناوری توپ‌های بتنی و نانو جاذب ها و با هدف حذف و جذب شوری و نمک‌های موجود در آب‌ها در حال انجام است، به عنوان ایده فناورانه در جشنواره کارون کاپ سال ۱۳۹۶ که به همت سازمان آب و برق خوزستان سالیانه برگزار گردید، رتبه اول را به خود اختصاص داد و بر اساس قوانین حمایتی این جشنواره از ایده‌های برتر، دی ماه ۱۳۹۷ به عنوان طرح ملی تحقیقاتی کاربردی با بودجه ۱۸۷ میلیون تومانی تصویب و به قرارداد انجامید.

اجرای این پروژه قرار است برای اولین بار در دنیا به روش استفاده از فناوری‌های تلفیقی بتنی و جاذب ها و بدون استفاده از انرژی برق در ایران صورت پذیرد که با تجاری سازی و اجرای صنعتی آن در کشور، کاهش قابل توجهی در تبخیر و شوری آب‌های ساکن اتفاق خواهد افتاد. همچنین از مزیت‌های این پروژه می‌توان به استفاده از فناوری‌های سبز، عدم استفاده از انرژی‌های فسیلی در اجرا، کاهش هزینه‌های بهره برداری، عدم وجود پسماند و پساب و نوآوری‌های خاص اشاره نمود.