انتخاب مقاله دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان مقاله برتر موسسه مهندسان برق و الکترونیک

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۲ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۱
انتخاب مقاله دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به عنوان مقاله برتر موسسه مهندسان برق و الکترونیک

مقاله دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی، مقاله برتر مؤسسه مهندسان الکترونیک شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، مقاله ارسال شده از طرف شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، به نگارش سعید اخوان بهابادی، دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دو عضو هیأت علمی دانشکده، دکتر محمود کمره‌ای و دکتر حمید سلطانیان زاده، با نام « Spatio- temporal modeling of absence epileptic seizures using depth recordings » به عنوان یکی از پنج مقاله برتر IEEE Region 8 انتخاب شد.

گفتنی است، که مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک ( IEEE ) یک مؤسسه حرفه‌ای در آمریکاست که در سال ۱۹۶۳ تأسیس شده و در حال حاضر بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای است که برای پیشرفت فناوری فعالیت می‌کند.