مراسم دید و بازدید نوروزی سال ۱۳۹۸ پردیس دانشکده های فنی برگزار گردید.

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۸۴
مراسم دید و بازدید نوروزی سال ۱۳۹۸ پردیس دانشکده های فنی برگزار گردید.

مراسم دید و بازدید نوروزی سال ۱۳۹۸ با حضور هیات رییسه، اعضا هیأت علمی و کارکنان پردیس دانشکده های فنی برگزار گردید.