چاپ کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم مهندسی توسط مرکز نشر دانشگاهی

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۷
چاپ کتاب عضو هیأت علمی دانشکده علوم مهندسی توسط مرکز نشر دانشگاهی

کتاب "استنباط شواهدی" نوشته ریچارد رویال استاد دانشگاه" جان هاپکینز"، توسط دکتر سید محمود طاهری، استاد دانشکده علوم مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی و با همکاری دکتر ناصررضا ارقامی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمه و به وسیله مرکز نشر دانشگاهی چاپ و منتشر شد.

گفتنی است کتاب" استنباط شواهدی" به تشریح رویکردی نو به استنباط آماری می‌پردازد که مبتنی بر اصل درست‌نمایی و قانون درست‌نمایی است. این رویکرد، که فاقد تناقض‌ها و کاستی‌های رویکرد فراوانی‌گرا و نیز فارغ از مؤلفه‌های ذهنی رویکرد بیزگرا است، حدود دو دهه مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته است.