بازدید هیات دانشگاه شیامن کشور چین از دانشکده مهندسی عمران پردیس

۰۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۲
بازدید هیات دانشگاه شیامن کشور چین از دانشکده مهندسی عمران پردیس

هیاتی بلندپایه از دانشگاه شیامن چین از دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی بازدید و با مسئولان این دانشکده گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، در تاریخ 27 خردادماه 1398 هیات بلندپایه از دانشگاه شیامن چین، از دانشکده مهندسی عمران پردیس بازدید کردند. در این بازدید سه نفر از اعضاء دانشگاه شیامن به سرپرستی پروفسور یانگ مین و تعدادی از اعضا هیات علمی دانشکده مهندسی عمران به سرپرستی دکتر سهیل محمدی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

گسترش ارتباطات بین دانشگاهی به منظور انجام همکاری های پژوهشی و آموزشی بین دانشکده های مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی و دانشگاه شیامن از جمله مباحث طرح شده در این دیدار بود.

گفتنی است در پایان این نشست هیات دانشگاه شیامن از آزمایشگاه خاک و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی بازدید به‌عمل آوردند.