مجتمع صنعتی ماموت، کارگزار رسمی جذب ایده‌های جدید و برگزاری رویداد استارتاپی

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۷
کارگزار رسمی جذب ایده‌های جدید و برگزاری رویداد استارتاپی در مجتمع صنعتی ماموت
مجتمع صنعتی ماموت، کارگزار رسمی جذب ایده‌های جدید و برگزاری رویداد استارتاپی