موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در ارائه پروژه درسی

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۷۸
موفقیت چشمگیر پروژه "خرپای پل کاغذی" انجام شده در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی
موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در ارائه پروژه درسی

به گزارش روابط عمومی پردیس، ۲۶ نفر از دانشجویان درس استاتیک به سرپرستی دکتر علیاصغر عطایی در قالب ۹ تیم در تیرماه ۱۳۹۸، موفق به انجام پروژه درسی خود تحت عنوان "خرپای پل کاغذی" گردیدند.

گفتنی است در این پروژه دانشجویان موفق شدند در قالب گروه‌های سه نفره یک خرپای پل با کاغذ روزنامه درست کرده که در یک دهانه ۷۰ سانتیمتری (فاصله بین دو میز) مستقر تا در وسط دهانه نیروی متمرکز وزن وزنه را تحمل نماید. سبک بودن خرپا و ظرفیت تحمل بار جز ملاک‌های ارزیابی پروژه بود. تنوع ایده در خرپاهای ساخته شده قابل توجه بود. از جمله نتایج شاخص در بین گروه‌ها می‌توان به سبک ترین خرپا با ۵۲.۳ گرم وزن و مقاوم‌ترین خرپا با ظرفیت ۱۰.۵ کیلوگرم اشاره نمود. بیشترین نسبت ظرفیت به وزن سازه نیز حدود ۳۶ بود. ‌‌‌‌‌‌‌