انتشار کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن توسط انتشارات جهاد دانشگاهی

۲۰ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۳۸۸
انتشار کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن توسط انتشارات جهاد دانشگاهی

انتشار کتاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی پردیس، کتاب مهندس مهدی یاوری شهرضا، تحت عنوان" حفر فضاهای زیرزمینی" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به چاپ رسید.

روابط عمومی پردیس، کسب این عنوان را به ایشان، دانشجویان، اعضای هیأت علمی و همکاران پردیس دانشکده‌های فنی تبریک می‌گوید.