ریاست دانشکدگان فنی

دکتر ناصر سلطانی

      رئیس دانشکدگان فنی

دکتر ناصر سلطانی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشکدگان فنی، بیست و چهارمین رییس دانشکدگان فنی است که از سال 1395 این مسئولیت را بر عهده دارد.

دکتر سلطانی، متولد شهریور 1333 تهران است و تحصیلات خود در هر سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری را در آمریکا گذرانده است.

وی پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و با وجود پذیرش تدریس در چندین دانشگاه معتبر، دانشگاه تهران و دانشکده فنی را برگزید و از سال 1369 تاکنون به تدریس و تحقیق در دانشکده مهندسی مکانیک اشتغال دارد.

دکتر سلطانی، پیش از تصدی مسئولیت ریاست دانشکدگان فنی، ریاست دانشکده مهندسی مکانیک  را بر عهده داشت و علاوه بر فعالیت‌های علمی، آموزشی و اجرایی، مسئولیت‌های اثربخش دیگری نیز داشته است که برخی از آنها به شرح زیر است:

  • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل تجربی تنش 1373 تاکنون
  • مدیر قطب علمی مکانیک تجربی هوشمند از سال 1379 تاکنون
  • مدیر عامل تعاونی مسکن اعضای هیأت علمی، با ساخت بیش از 600 واحد مسکونی برای دانشگاهیان از سال 1380
  • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران 1380 – 1383
  • مسئول و نماینده دانشکدگان فنی - دانشگاه تهران در پروژه های کاربردی اینترشیپ با صنعت
  • از مؤسسین  و دبیرکانون صنفی استادان دانشگاهی ایران 1392 تا کنون
  • رئیس دانشکده مهندسی مکانیک-  دانشکدگان فنی دانشگاه تهران -1393 تا 1395
  • رئیس  دانشکدگان فنی دانشگاه تهران - 1395 تا کنون
  • دکتر سلطانی هم‌چنین عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران، عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی تحقیقات موتور، دبیر شاخه تخصصی رفتار مکانیکی مواد و سازه‌ها در نشریه مکانیک هوافضا و دبیر و عضو هیأت تحریه نشریه علمی - پژوهشی مکانیک هوا فضا دردانشگاه امام حسین(ع) است.

از دکتر ناصر سلطانی تاکنون بیش از 40 مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی، بیش از 30 مقاله در نشریات داخلی و بیش از 60 مقاله در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی و داخلی منتشر و ارایه شده است.