تاریخچه

شرکت مهندسی مشاور مهاب فنی (سهامی خاص) در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ به صورت یک شرکت سهامی خاص با مشارکت شرکت مهاب قدس و دانشکده فنی دانشگاه تهران به ثبت رسید.