مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


افتتاح آزمایشگاه سیستم‌های سایبر- فیزیکی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

افتتاح آزمایشگاه سیستم‌های سایبر- فیزیکی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

آزمایشگاه سیستم‌های سایبر ـ فیزیکی، با تمرکز بر بر نرم‌افزارهای نهفته با کاربرد ویژه در صنعت خودروسازی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب