مطالب مرتبط با کلید واژه

DBA


مرکز آموزش‌های عالی تخصصی

.responsive { width: 100%; height: auto; } مرکز آموزش‌های عالی تخصصی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی همه فراگیران در مقیاس ملی و بین المللی تأسیس شده است. در این دفتر تمرکز بر یادگیری تحول گرا، ...