مطالب مرتبط با کلید واژه

کمک


تولید دستگاه‌های کاربردی جدید، برای تشخیص و درمان سرطان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تولید دستگاه‌های کاربردی جدید، برای تشخیص و درمان سرطان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمد عبدالاحد، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، از طراحی و تولید چهار دستگاه جدید برای تشخیص و درمان سرطان بر اساس تکنولوژی نوآمد در این رشته خبر داد.

ادامه مطلب