مهدی بازرگان

مهدی بازرگان

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران

رشتة‌تخصصی: مهندسی مکانیک

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی، مؤسس و مدیر شرکت اما (اتحادیه مهندسی ایران) اولین شرکت مهندسی مشاور ایران، عضو هیأت مدیره کانون مهندسان ایران و مدیر مسئول مجله «صنعت» ارگان رسمی کانون در سال 1321، رئیس دانشکده فنی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، نخست وزیری دولت موقت انقلاب در سال 1357.

برخی از آثار:

ترمودینامیک صنعتی، پدیده‌های جوی،‌ ترمودینامیک انسان یا عشق و پرستش، ذره بی‌انتها، سیر تحول قرآن.