احمد حامی

احمد حامی

سال و محل تولد: 1286، تهران

رشتة تخصصی: مهندسی راه و ساختمان

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی، اکتشاف و معرفی سیمان‌های طبیعی کشور، همکاری با اداره ساختمان راه‌آهن و طراحی و اجرای قسمتی از راه‌آهن سراسری کشور، مشارکت در ایجاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همکاری تحقیقاتی با آن، همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تدوین مدارک فنی، معاون فنی وزارت راه و ترابری.

برخی از آثار:

سیمان‌های طبیعی، راه‌سازی، راهنمای بتون ساز.