جواد فیض

جواد فیض

سال و محل تولد: ۱۳۳۱، قم

رشتة تخصصی: برق وکامپیوتر

فعالیت‌ها و افتخارات:

 استاد دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی، قائم مقام دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز 1363، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تبریز دو دوره 1369 و 1373، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق‌ وکامپیوتر 1381، عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو ارشد انجمن مهندسی برق و الکترونیکی آمریکا Ieee.، استاد نمونه کشوری از دانشگاه تهران، استاد برجسته بنیاد ملی نخبگان، نشان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران، نشان نقره انیشتن از سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، رتبه اول پژوهش‌های بنیادی جشنواره بین المللی خوارزمی، پژوهشگر برجسته صنعت برق ایران-انجمن مهندسی برق و الکترونیک