غلامحسین رهنما

غلامحسین رهنما

سال و محل تولد: 1259، شیراز

رشتة تخصصی: ریاضیات و علم هیأت

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی، عضو دائمی مجمع نجومی آکادمی علوم فرانسه، آزمایش‌های علمی آونگ فوکو در زیرگنبد مسجد سپهسالار در سال 1316 برای اثبات حرکت وضعی زمین، تدریس ریاضیات و هیأت در مدارس دارالفنون، علوم سیاسی و مدرسه عالی نظام و دارالمعلیمن عالی تهران (45 سال)، دریافت درجه دکتری از شورای عالی دانشگاه تهران در سال 1313، رئیس دانشکده فنی و تألیف دو جلد کتاب در هندسه.