منصور نیکخواه بهرامی

منصور نیکخواه بهرامی

سال و محل تولد: 1318، قزوین

رشتة تخصصی: مهندس مکانیک

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی، دکتری مکانیک از دانشگاه تگزاس آمریکا، مدیرکل آموزشی دانشگاه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزشی دانشگاه، عضویت در انجمن‌های ASME، ASCE، ASTM و مکانیک محاسباتی، استاد ممتاز انجمن مهندسی مکانیک ایران، چهره ماندگار عرصه مهندسی مکانیک در سال 1385.

برخی از آثار:

تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی، دینامیک برداری، دستورالعمل‌های محاسبات عددی، مکانیک

کلاسیک (تحلیلی)، روش‌های کامپیوتری و محاسبات عددی.