سید محمود حسابی

سید محمود حسابی

سال و محل تولد: 1281، تهران

رشتة تخصصی: فیزیک

فعالیت‌ها و افتخارات:

استاد دانشکده فنی و دانشکده علوم، پایه‌گذار دارالمعلمین عالی تهران، تدوین پیس نویس قانون تاسیس دانشگاه تهران، پایه‌گذار اولین ایستگاه هواشناسی ایران، رئیس دانشکده فنی، رئیس دانشکده علوم و تدریس در آن تا پایان عمر، پایه‌گذار مرکز تحقیقات اتمی و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دریافت عنوان «استاد نمونه دانشگاه تهران» در سال 1350.

برخی از آثار:

واژه نامة‌تخصصی فیزیک، فیزیک حالت جامد و ۲۵ مقاله.