آرشیو اخبار

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با عنوان "Nanoparticles and neurotoxicity: Exposure to Ultrafine (nano) particles and its impact on the human brain and heart" در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰ در دانشکده محیط‌زیست برگزار می‌شود.