آرشیو اخبار

محیط‌زیست باید مسأله اول دانشگاه تهران باشد

محیط‌زیست باید مسأله اول دانشگاه تهران باشد

رئیس پردیس دانشکده‌های‌فنی دانشگاه تهران، در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده محیط‌زیست گفت: «محیط‌زیست همانگونه که مسأله اول دنیاست، باید در دانشگاه تهران هم، با توجه به بحران‌های مهم محیط‌زیستی کشور، مسأله اول باشد».