آرشیو اخبار

اختصاص سه میلیارد ریال بودجه برای خرید رایانه همراه دانشجویی توسط بنیاد حامیان دانشکده فنی

اختصاص سه میلیارد ریال بودجه برای خرید رایانه همراه دانشجویی توسط بنیاد حامیان دانشکده فنی

با تصویب هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی، مبلغ سه میلیارد ریال اعتبار، جهت خرید رایانه همراه دانشجویی برای دانشجویان کم‌بضاعت پردیس دانشکده‌های فنی اختصاص یافت.