آرشیو اخبار

بازدید رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از پروژه انتقال توان بی‌سیم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس

بازدید رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از پروژه انتقال توان بی‌سیم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از پروژه "انتقال توان بی‌سیم" دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی بازدید و با رییس دانشکده و سرپرست پروژه گفتگو کرد.