آرشیو اخبار

مقالات اعضای هیات‌علمی پردیس، برترین مقاله‌های پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران

مقالات اعضای هیات‌علمی پردیس، برترین مقاله‌های پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران

مقاله‌های ارایه شده توسط دکتر گلناز جوزانی کهن و دکتر فرامرز دولتی ارده‌جانی، اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس، در پنجمین کنگره ملی زغالسنگ ایران، به عنوان مقاله‌های برتر این کنگره شناخته شدند.