آرشیو اخبار

دیدار هیأتی دانشگاهی از کشور سوئد با مدیر روابط بین‌الملل پردیس دانشکده‌های فنی

دیدار هیأتی دانشگاهی از کشور سوئد با مدیر روابط بین‌الملل پردیس دانشکده‌های فنی

هیاتی بلندپایه از دانشگاههای چالمرز و بوروس کشور سوئد از پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران بازدید و با مدیر روابط بین الملل پردیس گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی پردیس، تیمی دانشگاهی متشکل از مدرس ...