اخبار

افتخارآفرینی دانشجویان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در رویداد نوآوری و فناوری وزارت نفت (پتروتست)
افتخارآفرینی دانشجویان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در رویداد نوآوری و فناوری وزارت نفت (پتروتست)

افتخارآفرینی دانشجویان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران در رویداد نوآوری و فناوری وزارت نفت (پتروتست)

گروه دانشجوئی مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران موفق به کسب مقام اول استارت‌آپ پتروتست شد.

ادامه مطلب