اخبار

آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشکدگان فنی با سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و دانشگاه افتتاح شد

آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشکدگان فنی با سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و دانشگاه افتتاح شد

آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، که با همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک این دانشکده و شرکت قطعه‌سازی کروز تاسیس شده است، رسما افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

تولید دستگاه‌های کاربردی جدید، برای تشخیص و درمان سرطان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تولید دستگاه‌های کاربردی جدید، برای تشخیص و درمان سرطان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمد عبدالاحد، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، از طراحی و تولید چهار دستگاه جدید برای تشخیص و درمان سرطان بر اساس تکنولوژی نوآمد در این رشته خبر داد.